Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN powołanej na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. Barbara Godzik

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ: dr hab. Ireneusz Ślesak, prof. nadzw. IFR PAN

SEKRETARZ NAUKOWY: dr Diana Saja sekretariat_RN@ifr-pan.edu.pl

Z-CA SEKRETARZA NAUKOWEGO: dr inż. Przemysław Kopeć

• • •  

CZŁONKOWIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK:

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI, czł. rzecz. PAN

Prof. dr hab. Kazimierz STRZAŁKA, czł. koresp. PAN

Prof. dr hab. Katarzyna TURNAU, czł. koresp. PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IFR PAN:

Prof. dr hab. Jolanta BIESAGA-KOŚCIELNIAK

Dr hab. Ilona CZYCZYŁO-MYSZA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Ewa DUBAS, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Maciej GRZESIAK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Tomasz HURA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Anna JANECZKO, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Franciszek JANOWIAK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Marta LIBIK-KONIECZNY

Prof. dr hab. Izabela MARCIŃSKA

Prof. dr hab. Zbigniew MISZALSKI - Dyrektor IFR PAN

Prof. dr hab. Ewa NIEWIADOMSKA, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Edyta SKRZYPEK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Ireneusz ŚLESAK, prof. nadzw. IFR PAN

Dr hab. Iwona ŻUR, prof. nadzw. IFR PAN

• • • 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI SPOZA IFR PAN:

Prof. dr hab. Hanna BANDURSKA

Prof. dr hab. Iwona CIERESZKO

Prof. dr hab. Stanisław GAWROŃSKI

Prof. dr hab. Barbara GODZIK

Prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK

Prof. dr hab. Elżbieta PISULEWSKA

Prof. dr hab. Agnieszka PŁAŻEK

Prof. dr hab. inż. Marcin RAPACZ

Prof. dr hab. Jan RYBCZYŃSKI

Prof. dr hab. Paweł SOWIŃSKI

Prof. dr hab. Elwira ŚLIWIŃSKA

Prof. dr hab. Bogdan WOLKO

• • • 

PRZEDSTAWICIELE POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

Dr inż. Przemysław KOPEĆ

Dr Diana SAJA