• Eckstein A.
  • Krzeszowiec W.
  • Banaś A.K.
  • Janowiak F.
  • Gabryś H.
  • 2016.
  • Abscisic acid and blue light signaling pathways in chloroplast movements in Arabidopsis mesophyll.
  • Acta Biochimica Polonica 63, 449–458.
  PDF
  • Witoń D.
  • Gawroński P.
  • Czarnocka W.
  • Ślesak I.
  • Rusaczonek A.
  • Sujkowska-Rybkowska M.
  • Bernacki M.J.
  • Dąbrowska-Bronk J.
  • Tomsia N.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Karpiński S.
  • 2016.
  • Mitogen activated protein kinase 4 (MPK4) influences growth in Populus tremula L. × tremuloides.
  • Environmental and Experimental Botany 130: 189-205.
  PDF
  • Molon M.
  • Szajwaj M.
  • Tchorzewski M.
  • Skoczowski A.
  • Niewiadomska E.
  • Zadrag-Tecza R.
  • 2016.
  • The rate of metabolism as a factor determining longevity of the Saccharomyces cerevisiae yeast.
  • AGE 38: 11.
  PDF
 zobacz wszystkie